| realizace Ing. Arch. Jan Zezůlka - INDICKÁ RESTAURACE 2008
| Restaurant navržen v exotickém tvarosloví i barevnosti pro zahraničního investora. V suterénních místnostech přizděny ke stěnám plytké arkády zaklenuté „oslími hřbety“. Podlahovou krytinou jsou zátěžové čtverce v originálním kladení. Svítidla si investor vybral bohužel sám.
| zpět
© COPYRIGHT 2009 AtelierX Česká republika. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign Whitelabel | Links