| Ing. Arch. Ladislav Zeman

Autorská kancelář ATELIER X byla založena v roce 1996 Ing. Arch. Janem ZEZŮLKOU a Ing. Arch. Petrou MATOUŠKOVOU. Jan Zezůlka absolvoval v roce 1994 na Ústavu Interiéru u prof. Ing. Arch. Jiljí ŠINDLARA, CSc na fakultě architektury VUT Brno a od roku 2001 je autorizovaným architektem. Petra Matoušková se od roku 2008 věnuje pedagogické činnosti na VUT v Brně na Ústavu architektury. V roce 2001 přichází do ateliéru Ing. Arch. Ladislav ZEMAN, s bohatou praxí jako hlavní inženýr projektů.

Architektonická kancelář ATELIER X navrhuje budovy, interiéry a solitéry ve všech stupních projektové dokumentace.

Díky našim renomovaným subdodavatelům zajišťujeme realizaci kompletního interiéru „na klíč“.

Zahradní tvorba a především její následná realizace probíhá v úzké spolupráci s Ing. Petrem Förchtgottem, absolventem Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě.

Naše kancelář externě spolupracuje se zkušenými projektanty všech profesí.

atelier X

A T E L I E R X
Hybešova 42
602 00 Brno

M : + 420 603 816 626

E : zezulka@atelierx.cz
| zpět
© COPYRIGHT 2009 AtelierX Česká republika. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign Whitelabel | Links